Organisatie

Over THOMAS

Thomas van Aquino is opgericht in 1950 als zelfstandige vereniging van katholieke leraren lichamelijke opvoeding, met een eigen vakblad gericht op vakinhoud. Eind jaren 80 van de vorige eeuw gefuseerd met de KVLO met de status van ‘katholieke groepering Thomas’.

Anno 2017 richt THOMAS zich op het duurzaam inspireren van professionals in het bewegingsonderwijs om zo de maatschappij op een positieve manier te beïnvloeden.

THOMAS heeft een grote groep actieve aangesloten leden en organiseert al tientallen jaren succesvolle opleidings- en studiedagen in Nederland, waaronder de THOMAS Oriëntatie Dag. In 2018 vond de 50e! editie plaats van de THOMAS Oriëntatie Dag.

THOMAS creëert en kiest bewust voor het belevend leren waarbij verdiepen, verbreden en vernieuwen centraal staat, met als doel professionals uit het beweegonderwijs blijvend te inspireren om op die manier de maatschappij op een positieve wijze te beïnvloeden. Hierdoor is een organisatie ontstaan die mensen, kennis en expertise verbindt.

Bestuur

THOMAS draait op basis van vrijwillige inzet van tijd en energie. De motor bestaat uit de onderstaande bestuursleden.

harry
Harry Oomen – Voorzitter
wim2
Wim Stienen – Secretaris


Suzanne Paulissen – Penningmeester

jacob
Jacob van Hoek – Bestuurslid

Er is altijd ruimte voor enthousiaste ondersteuners, om mee te helpen bij het organiseren van onze evenementen, ondersteunen in communicatie en het leveren van helpende handen.