Thema

Het thema van deze THOMAS Orientatie Dag editie is:

“Beoordeel lekker zelf”

Verschillende beoordelingssystemen. Overleggen en discussies over op welke manier, en welke niveaus je een leerling, studiedag, les, of een workshop kan/mag/moet* beoordelen.

We kijken alvast uit naar de evaluatie van de workshops en dag zelf.
Kun je fijn lekker zelf beoordelen.

*Omcirkel wat van toepassing is, volgens jouw eigen beoordeling ;o)